Bergtornet Stockholm

Välkommen till nya Bergtornet Stockholm – ditt självklara val med över 40 år i byggbranschen.

Genom att fokusera på kundengagemang utför vi totalentreprenader i hela Stockholm. Vi samarbetar smidigt med privata fastighetsbolag, centrumfastigheter, kommuner och landsting för att leverera resultat som står starka över tid.